NOVÁK, Ján. Automatická tvorba tezauru z wikipedie [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54107. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Lubomír Otrusina.
Uložit do Citace PRO