ŠTAMBACHR, Jakub. Simulace tekutin a plynů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54113. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Radovan Jošth.
Uložit do Citace PRO