LAŠTŮVKA, Jan. Analýza umělého kyčelního kloubu z hlediska biotribologických vlastností [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5412. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Tomáš Návrat.

Uložit do Citace PRO