CHOVANEC, Vladimír. Získávání znalostí z databází pohybujících se objektů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54133. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Chmelař.
Uložit do Citace PRO