LANGER, Roman. Statistická analýza vysokofrekvenčních časových řad finančních trhů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54143. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jitka Kreslíková.
Uložit do Citace PRO