KRÁSNÝ, Kamil. Validace přístupnosti webových stránek [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54149. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.
Uložit do Citace PRO