ČÁSLAVSKÝ, Josef. Personalizace vědeckého portálu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54173. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.
Uložit do Citace PRO