SKALICKÝ, Martin. Cyklistický/běžecký tréninkový deník využívající GPS data [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54182. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Radek Kubíček.

Uložit do Citace PRO