PUTNA, Lukáš. Predikce vývoje kurzu pomocí umělých neuronových sítí [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54192. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Szőke.
Uložit do Citace PRO