CHROBOČEK, Michal. Případové studie pro statistickou analýzu dat [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/542. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Radovan Novotný.
Uložit do Citace PRO