DVOŘÁK, Jan. Doménové indexy v prostředí Oracle 11g [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54205. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Zendulka.
Uložit do Citace PRO