HORNÍK, Jakub. Zadní část překladače podmnožiny jazyka C pro 8-bitový procesor [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54208. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Zbyněk Křivka.
Uložit do Citace PRO