STARKA, Tomáš. Vytváření stínů v grafických scénách technikou stínových těles [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54209. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jan Pečiva.
Uložit do Citace PRO