POTĚŠIL, Josef. Akcelerace kryptografie pomocí GPU [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54216. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Lampa.
Uložit do Citace PRO