KORIŤÁK, Jan. Automatická tvorba grafického rozhraní pro vzdálený přístup [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54218. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Zemčík.

Uložit do Citace PRO