ZEMKO, Michal. Diff pro různé typy dokumentů (Red Hat) [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54223. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Chmelař.
Uložit do Citace PRO