KOPP, Dalibor. Problémy lineární lomové mechaniky kompozitních materiálů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5423. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Klusák,, Jan Klusák,, Jan.
Uložit do Citace PRO