RICHTER, Jan. Ochrana proti distribuovaným útokům hrubou silou [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54246. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Lampa.
Uložit do Citace PRO