NOVOTŇÁK, Jiří. Hardwarová akcelerace šifrování síťového provozu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54260. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Martin Žádník.
Uložit do Citace PRO