NOVOTNÝ, Tomáš. Tachometr založený na akcelerometru a GPS [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54264. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Filip Orság.
Uložit do Citace PRO