KOUŘIL, Miroslav. Efektivní implementace genetického algoritmu s využitím vícejádrových CPU [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54272. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Jaroš.
Uložit do Citace PRO