MIČULKA, Lukáš. Systém řízení vytápění objektu komunikující přes Zigbee [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54286. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Richard Růžička.
Uložit do Citace PRO