JAROŠ, Ondřej. Získávání znalostí z obrazových databází [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54297. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Chmelař.
Uložit do Citace PRO