FELIX, Martin. Monitorovací a zabezpečovací systém [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54300. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.
Uložit do Citace PRO