JABLONSKÝ, Viktor. Automatická tvorba 3D modelů v programu Blender [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54305. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Žák.
Uložit do Citace PRO