ŠILHAVÝ, Miroslav. Sledování paprsku pomocí k-D tree [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54306. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jiří Havel.
Uložit do Citace PRO