KLEMENT, Ondřej. Modul pro dolování v časových řadách systému pro dolování z dat [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54308. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Zendulka.
Uložit do Citace PRO