BEDNÁŘ, Jaroslav. Samočinný test ALU za provozu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54319. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Vladimír Drábek.
Uložit do Citace PRO