KRUŽLIAK, Miroslav. Inteligentní agenti v bezdrátových sítích [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54324. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce František Zbořil.

Uložit do Citace PRO