ŠTULÍR, Vojtěch. Návrh a realizace systému pro maskování výpadku dispečerského PC zálohováním dat získaných z váhy TAMRON [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54328. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Josef Strnadel.
Uložit do Citace PRO