SEDLÁŘ, Petr. Ochrana datové sítě s využitím NetFlow dat [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54334. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Tobola.

Uložit do Citace PRO