VOŽENÍLEK, Jan. Akcelerace algoritmů pro hledání palindromu a opakujících se struktur [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54337. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Tomáš Martínek.

Uložit do Citace PRO