VRÁBELOVÁ, Pavla. Segmentace obrazu pomocí neuronové sítě [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54338. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Miroslav Švub.
Uložit do Citace PRO