POKORNÝ, Jan. Algoritmy pro řízení pohybu dvounohého robota [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54370. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce David Martinek.
Uložit do Citace PRO