SYNEK, Radovan. Klasifikace textu pomocí metody SVM [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54372. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Bartík.
Uložit do Citace PRO