VANEK, Juraj. Měření výkonnosti grafického akcelerátoru [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54383. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.

Uložit do Citace PRO