VANEK, Juraj. Měření výkonnosti grafického akcelerátoru [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54383. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO