KRBÁLKOVÁ, Marcela. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rodinný dům v Miroslavi [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5439. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Michaela Ulverová.
Uložit do Citace PRO