WILCZÁK, Milan. Ladicí nástroj generických simulátorů mikroprocesorů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54400. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Zdeněk Přikryl.

Uložit do Citace PRO