ČERNÝ, Stanislav. Analýza slovotvorných vazeb v češtině [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54405. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.

Uložit do Citace PRO