FAJKUS, Jan. Visualizace cyklických motorů [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54410. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jaroslav Přibyl.
Uložit do Citace PRO