MALÝ, Vojtěch. Informační systém pro laboratoř krmiv [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54415. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.
Uložit do Citace PRO