POHL, Marek. Implementace IMAP v C++ [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54421. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Peringer.
Uložit do Citace PRO