VOZÁK, Petr. Vizualizace plánování cesty [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54433. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Rozman.

Uložit do Citace PRO