KERNDL, Jindřich. Vývoj a přehled leteckých profilů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5444. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Pavel Zikmund.
Uložit do Citace PRO