TLOLKA, Martin. Simulace EIGRP protokolu v prostředí OMNeT++ [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54455. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Ondřej Ryšavý.
Uložit do Citace PRO