MACHOUREK, Pavel. Modulový redakční systém s využitím technologie AJAX [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54466. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Částek.
Uložit do Citace PRO