OŽANA, Martin. Termické stoupavé proudy v České republice a jejich využití sportovními piloty [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5447. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Krška,, Karel Krška,, Karel.
Uložit do Citace PRO