HOVORKA, Petr. Hra Mravenci pro mobilní zařízení [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54506. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Zbyněk Křivka.

Uložit do Citace PRO