ŠOLTÉS, Miroslav. Aplikační rozhraní pro práci s netflow daty [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54515. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Podermański.
Uložit do Citace PRO