TOMÁŠEK, Milan. Elektronická podatelna VUT [online]. Brno [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54518. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaromír Marušinec.

Uložit do Citace PRO